UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA - Renault

<<<< Powrót do spisu marek ciągników <<<<

Typ ciągnika: SOS, 70S, 80S, 32-50, 32-60,34-60,42-70,44-70,461,462,480, 490,498

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518018

Sprzęgło TGV 6 niezależnie załącza wymiar tara zamachowych 40 mm

225002411

40x45 mm, 16 wpustów

1

44518019

Tarcza sprzęgła

325007016

26,7 * 30 mm, 16 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 7700653344

65 x 96 x 23 mm

3

44504079

Łożysko oporowe

7700069706, 7700653343, 500067900

106* 140x 25 mm

4

Typ ciągnika: 92 (R7601), 92 Industrie (R7614), 94 (R7611), 98 (R7456), 461 (R7441), 462 (R7442) od nr poj. 22278, 498 (R7466), 551 (R7451), 551-4 (R7454), 556 (R7456), 581,601 (R7491), 601 -4 (R7494), 651 (R7461), 651 -4 (R7464), 652 (R7462), 656 (R7466)

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518006

Sprzęgło dwustopniowe DuT 280
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych 2 mm podwyższony

6005007187, 228002714

40 x 45 mm, 16 wpustów

1

44518007

Tarcza sprzęgła 280 CE z tłumikiem drgań skrętnych

328007016

26,7 x 30 mm, 16 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

7700653344, 500068500

65 x 96 x 23 mm

3

44504079

Łożysko oporowe

7700653343, 500067900

106 x 140x 25 mm

4

44599056

Łożysko pilotowe

7700699256,410013310

17 x 40 x 12 mm

Typ ciągnika: 681,751,752, 781,782,851,891

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518026

Sprzęgło dwustopniowe OuT 310 niezależnie załączane

231005211

40x45 mm, 16 wpustów

1

44518003

Tarcza sprzęgła 310 z tłumikiem drgań skrętnych, spiekana

7700666660, 331008712

27x 30 mm, 16 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

7700653344, 500068500

65 x 96 x 23 mm

3

44504079

Łożysko oporowe

7700653343, 500067900

106 x 140x 25 mm

4

Typ ciągnika: 921,751,851, 752,781,981,782, 891,95-12,103-12,95-14,103-14,106-14,103-52,103-54TX, 95-12,103-12,95-14,103-14


Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518002

Sprzęgło dwustopniowe DuT 310 niezależnie załączane

7700573506, 2310051 1 1

45 x 50 mm, 18 wpustów

1

44518003

Tarcza spnęgła 310 z tłumikiem drgań skrętnych, spiekana

7700666660, 331008712

27 x 30 mm, 16 wpustów

2

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 7700653343

106 x 140x 25 mm

3

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 7700653344

65 x 96 x 23 mm

4

Typ ciągnika: 9S1,951 -4,981, 981 -4,113-12,1 13-14,120-14,133-14,120-54,133-54

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518022

Sprzęgło dwustopniowe DuT 330
niezależnie załączane jarzmo 30 mm
w/miar tarcz zamachowych 0,5 mm gł.

233002610

45 x 50 mm, 18 wpustów

1

44518027

Tarcza sprzęgła 330

333005513

27 * 30 mm, 16 wpustów

2

44504079

Łożysko oporowe

7700069706, 7700653343, 500067900

106 x 140x 25 mm

3

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 7700653344

65 x 96 x 23 mm

4

44599056

Łożysko pilotowe

7700699256, 410013310

17 x 40 x 12 mm

Typ ciągnika: 68-12, 75-12,77-12,80-12,85-12,68-14,75-14,80-14,85-14, 77-14,65-32,90-32,58-34, 85-34, 90-34, Ceres 85

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518000

Sprzęgło dwustopniowe DuT 310 niezależnie za łącza
wymiar tarcz zamachowych 3 mm podwyższony

7700014722, 231003313

40x45 mm, 16 wpustów

1

44518001

Tarcza sprzęgła 310 do wałka przekaźnika mocy

6005007199, 331010616

21,5 x 25 mm, 13 wpustów

2

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 7700653343

106 x 140x 25 mm

3

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 7700653344

65 x 96 x 23 mm

4

44599056

Łożysko pilotowe

7700699256, 410013310

17 x 40 x 12 mm

Typ ciągnika: 175-74 TZ (R3852)

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518004

Sprzęgło jednostopniowe G 350 N

z tłumikiem drgań skrętnych

7700024661, 135005120

1

44518005

Tarcza spraęgła 350 WGSDC z tłumikiem drgań skrętnych, spiekana

335007620

28 x 35 mm, 10 wpustów

2

44521048

Łożysko oporowe

78 x 132* 67 mm

3

44599072

Łożysko pilotowe

20 x 52 x 15 mm

Typ ciągnika: 58-12,61 -12,65-12,65-12LS, 68-12, 70-12,75-12,77-12,80-12,85-12, 58-14,61-14,65-14,65-14LS, 68-14, 70-14,75-14,77-14, 80-14, 85-14,58-32,65-32,70-32PA, 75-32,80-32,85-32,58-34,65-34, 70-34PA, 75-34,80-34,85-34, Ceres 65,70,75

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518008

Sprzęgło dwustopniowe OuT 280
niezależnie załącza ne

228007311, 7700014551, 7700025605,

40x45 mm, 16 wpustów

1

44518009

Tarcza spreęgła 280

328016916, 7700022623

22 x 25 mm, 13 wpustów

2

44504079

Łożysko oporowe

7700653343, 500067900, 7700069706,

106 x 140x 25 mm

3

44504080

Łożysko oporowe

7700653344, 500068500

65 x 96 x 23 mm

4

4459905S

Łożysko pilotowe

7700699256, 410013310

17 x 40 x 12 mm

44518022
Sprzęgło dwustopniowe DuT 330
niezależnie załączane
jarzmo 30 mm, wymiar koła
zamachowego 0,5 mm głębokości
7700025600, 7700612862
45 x 50,
18 wpustów
44518023

Tarcza sprzęgła 330 CB
spiekowa
7700061793, 7700666661,
333005511
27 x 30,
16 wpustów
44504080
Wysprzęglik
sprzęgło jezdne
7700069705, 7700653344,
500068500
65 x 96 x 23
44504079

Wysprzęglik
pojedynczy
7700069706, 7700653343,
500067900
106 x 140 x 25
44599056
Łożysko pilotowe
7700699256, 410013310
17 x 40 x 12

Typ ciągnika: 58-12,61-12,65-12,65-12LS, 68-12, 70-12,75-12,77-12,80-12,85-12,58-14,61-14,65-14,65-14LS, 68-14, 70-14,75-14,77-14, 80-14, 85-14,58-32, 65-32, 70-32PA, 75-32,80-32,85-32, 58-34,65-34, 70-34PA, 75-34,80-34,85-34, Ceres 65,70,75

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44599056

Łożysko pilotowe

7700699256, 410013310

17 x 40 x 12 mm

1

44518022

Sprzęgło dwustopniowe Dul 330 niezależnie załączane jarzmo 30 mm
wymiar tarcz zamachowych 0,5 mm gł.

7700025600, 7700612862

45 X 50 mm, 18 wpustów

2

44518023

Tarcza sprzęgła 330 CB spiekana

7700061793, 7700666661, 333005511

27 * 30 mm, 16 wpustów

3

44504080

Łożysko oporowe

7700069705, 7700653344, 500068500

65* 96* 23 mm

4

44504079

Łożysko oporowe

7700069706, 7700653343, 500067900

106* 140* 25 mm

5

Typ ciągnika: 145-14,145-54,155-54, Temis 650

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518028

Sprzęgło TGV 330/350
niezależnie za łącza re wymiar tarcz zamachowych: plan

235001610

45 x 50 mm, 18 wpustów

1

44518025

Tarcza sprzęgła 350 spiekana

335019210

26,7 x 32,8 mm, 16 wpustów

2

44504079

Łożysko oporowe

7700069706, 7700653343, 5000067900

106 x 140x 25 mm

3

44504080

Łożysko oporowe

500068500,
7700653344, 500068500

65 x 96 x 23 mm

4

44599056

Łożysko pilotowe

7700699256, 410013310

17 x 40 x 12 mm

Typ ciągnika: Ceres 65,70,75, 85,95, 310

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518010

Sprjęglo dwustopniowe 280/280 niezależnie załączane
wymiartarcz zamachowych 3 mm podwyższony

7700032701, 2280121 10

40x45 mm, 16 wpustów

1

44518011

Tarcza sprzęgła 280

7700032702, 328029910

22 x 25 mm, 13 wpustów

2

44504079

Łożysko oporowe

7700653343, 500067900

106 x 140x 25 mm

3

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 7700653344

65 x 96 x 23 mm

4

44599056

Łożysko pilotowe

7700699256, 410013310

17 x 40 x 12 mm

Typ ciągnika: Ceres 75, 320 X, 325 X, 335

Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary
Nr zdj.

44518012

Sprzęgło dwustopniowe 310/310
niezależnie za łącza ne wymiartarcz zamachowych plan

7700043010, 231008310, 231010410

40x45 mm, 16 wpustów

 

1

44518036
Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU
niezależnie załączane, wymiar koła
zamachowego: zgodnie ze schematem
7700062284, 7700062285
40 x 45,
16 wpustów

44518011

Taraa sprzęgła 280

7700032702, 328029910

22 x 25 mm, 13 wpustów

2

44504079

Łożysko oporowe

7700069706, 7700653343, 500067900

106 x 140x 25 mm

3

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 7700653344

65 x 96 x 23 mm

4

44599056

Łożysko pilotowe

7700699256, 410013310

17 x 40 x 12 mm

Typ ciągnika: Cergos 330, Ceres 85 od roku prod. 03/95

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518014

Sprzęgło dwustopniowe 310/310
niezależnie załącza
wymiar tarcz zamachowych plan

7700052921, 7700036301, 231008710

40 x 45 mm, 16 wpustów

1

44518011

Tarcza sprzęgła 280

7700032702, 328029910

22 x 25 mm, 13 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 7700653344

65 x 96 x 23 mm

3

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 7700653343

106 x 140x 25 mm

4

44599056

Łożysko pilotowe

7700699256, 410013310

17 x 40 x 12 mm

Typ ciągnika: Ceres 85

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518015

Sprzęgło dwustopniowe 330/330
niezależnie załączarie
wymiar tarcz zamachowych plan

7700043011, 233003510

40x45 mm, 16 wpustów

1

44518001

Tarcza spoęgła 310 do walka przekaźnika mocy

6005007199, 331010616

21,5 x 25 mm, 13 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 7700653344

65 x 96 x 23 mm

3

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 7700653343

106 x 140x 25 mm

4

44599056

Łożysko pilotowe

7700699256, 410013310

17 x 40 x 12 mm

Typ ciągnika: Ceres 95, Cergos 340, 345, 350, 355, Ergos 95,105

Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary
Nr zdj.

44518016

Sprzęgło dwustopniowe OuT 310/3 niezależnie załączane

7700058654, 231009310

40 x 45 mm, 16 wpustów

1

44518036
Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU
niezależnie załączane, wymiar koła
zamachowego: zgodnie ze schematem
7700062284, 7700062285
40 x 45,
16 wpustów

44518017

Tarcza sprzęgła 280 spiekana

7700040759, 328028310

25 x 32 mm, 32 wpustów

2

44504079

Łoiysko oporowe

500067900, 7700653343

106 x 140x 25 mm

3

44504080

Łoiysko oporowe

500068500, 7700653344

65 x 96 x 23 mm

4

44599056

Łożysko pilotowe

7700699256, 410013310

17 x 40 x 12 mm

Typ ciągnika: Temis 610

Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary
Nr zdj.

44518020

Sprzęgło TGV 310/330 niezależnie za łącza

7700053837, 233003910

45 x 50 mm, 18 wpustów

 

1

 

44518021
Tarcza sprzęgła 327 spiekana
333018310, 7700053836, 7700060373,
26,7 x 32,8,
16 wpustów
2

44504079

Łożysko oporowe

7700069706, 7700653343, 500068500

106 x 140x 25 mm

3

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 7700653344,410013310

65 x 96 x 23 mm

4

44599056

Łożysko pilotowe

7700699256, 410013310

17 x 40 x 12 mm

 

Typ ciągnika: 55-12, 55-14, 70-12, 70-14, 80-12, 80-14, Dionis 110, 140, Fructus 110, 120, 130, 140, Pales 210, 230, 240
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
44518033
Sprzęgło dwustopniowe
niezależnie załączane, spiekowe
wymiar koła zamachowego: 2 mm podwyższony
228012811, 600105184
30 x 40
12 wpustów
44518035
Tarcza sprzęgła 280
organiczna, sztywna
6000102851, 328033810
18,7 x 22,3
13 wpustów
44502084
Wysprzęglik
pojedynczy
1966618C1
65 x 100 x 18
44502085
Wysprzęglik
sprzęgło jezdne
1966557C1
55 x 95 x 22,5
Typ ciągnika: Celtis 426, 436, 446, 456
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458631305609
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458231010310 & 458331027410,
bez łożyska
458231010310


Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU
niezależnie załączane
spiekowe
wymiar tarcz zamachowych: zgodnie ze schematem
0011189140,
7700062284,
7700062285
40 x 45
16 wpustów
458331027410
Tarcza sprzęgła 310UKF
organiczna, stała
7700060873 21,7 x 25
13 wpustów
458331026810

Tarcza sprzęgła 310USF
organiczna
z powłoka sprężyny
stała
7700062283,
7700052211
21,5 x 25
13 wpustów

458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
Typ ciągnika: Celtis 426, 436, 446, 456, Ceres 310, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 355, Cergos 330, 335, 340, 345, 350, 355, Ergos 85, 90, 95, 100,
105, 110

Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458631304709
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458131028410 & 458331026810,
bez łożyska

458131028410

Sprzęgło jednostopniowe 310DBFP
płaski sprężyną talerzową języczek
7700062286,
7700072030
40 x 45
16 wpustów
458331026810


Tarcza sprzęgła 310USF
organiczna
z powłoka sprężyny
stała
7700052211,
7700062283
21,5 x 25
13 wpustów
458500121010
Wysprzęglik
pojedynczy
65 x 100 x 18
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Ceres 65, 70, 75, 95, 310, Serie S: 58-12, 58-14- 58-32, 58-34, 61-12, 64-14, 65-32, 65-34, 68-12, 68-14, 70-12, 70-14, 70-32, 70-34, 75-12, 75-14, 75-32, 75-34, 77-12, 77-14, 80-12, 80-14, 80-32, 80-34, 85-12, 85-14, 85-32, 85-34, seria 600
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458628301309

Zestaw sprzęgła
składa się z: 458228012110 & 458328029910,
bez łożyska
605701082
458228012110
Sprzęgło dwustopniowe 280/280TGU6
niezależnie załączane wymiar tarcz zamachowych:
podwyższone o 3 mm wbudowana podkładka
7700032701
40 x 45
16 wpustów
458328029910

Tarcza sprzęgła 280UKF
organiczna, stała
7700032702
22 x 25
13 wpustów
grubość = 7,7
458500068500


Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
458628302009
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458228007311 & 458328016916,
bez łożyska
6005701081
458228007311

Sprzęgło dwustopniowe 280/280TGU6
spiekowe
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: 2 mm
wbudowana Podkładka
7700014551,
7700025605,
7700022628
40 x 45
16 wpustów

458328016916

Tarcza sprzęgła 280UKF
organiczna, stała
7700022263,
7700704257
22 x 25
13 wpustów
grubość = 8,6
458500068500


Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Ceres 75, 320, 325
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458231010310

Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU
niezależnie załączane
spiekowe
wymiar tarcz zamachowych: zgodnie ze schematem
7700062284
40 x 45
16 wpustów
458328029910

Tarcza sprzęgła 280UKF
organiczna, stała
7700032702
22 x 25
13 wpustów
grubość = 7,7
458500068500


Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Ceres 320, 325
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458231010310

Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU
niezależnie załączane
spiekowe
wymiar tarcz zamachowych: zgodnie ze schematem
7700062284
40 x 45
16 wpustów
458328037310

Tarcza sprzęgła 280UKC
spiekowa, 4 okładziny
7700052919
22 x 25
13 wpustów

458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Ceres 85, Cergos 330, 335, Ergos 85
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458231010310


Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU
niezależnie załączane
spiekowe
wymiar tarcz zamachowych: zgodnie ze schematem
7700036701,
7700052931
40 x 45
16 wpustów
458328029910
Tarcza sprzęgła 280UKF
organiczna, stała
7700032702
22 x 25
13 wpustów
grubość = 7,7
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Ceres 85, 330
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458633301609
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458233003510 & 458328029910,
bez łożyska
458233003510

Sprzęgło dwustopniowe 330/310TGU6
organiczne
jarzmo: 30 mm
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: 0,5 mm
770043011
40 x 45
16 wpustów
458328029910

Tarcza sprzęgła 280UKF
organiczna, stała
7700032702
22 x 25
13 wpustów
grubość = 7,7
458331010616
Tarcza sprzęgła 310UKF
organiczna, stała
7700022624
22 x 25
13 wpustów

458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Ceres 95, Cergos 340, 345, 350, 355, Ergos 95, 105
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458631301309
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458231010310 & 458328028310,
bez łożyska
458231010310

Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU
niezależnie załączane
spiekowe
wymiar tarcz zamachowych: zgodnie ze schematem
7700062285
40 x 45
16 wpustów
458328028310
Tarcza sprzęgła 280UKC
spiekowa, stała
4 okładziny
7700040759
25 x 32
13 wpustów
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Ceres 85, 95, 330, Ergos 95, Serie S 90-32, 90-34
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458633301319
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458233002711 & 458331010616,
bez łożyska
458233002711

Sprzęgło dwustopniowe 330/310TGU6
spiekowe, jarzmo: 30 mm
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: 0,5 mm
40 x 45
16 wpustów
458331010616

Tarcza sprzęgła 310UKF
organiczna, stała
7700022624
22 x 25
13 wpustów

458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Ceres 95, Ergos 95, Serie MA 90-32, 90-34 FT; 90-34 ME, 90-34 Ms, 90-34TX
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458633301309
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458233002710 & 458331010616,
bez łożyska
458233002710
Sprzęgło dwustopniowe 330/310TGU6
organiczne
jarzmo: 30 mm
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: 0,5 mm
7700626953
40 x 45
16 wpustów
458331010616

Tarcza sprzęgła 310UKF
organiczna, stała
7700022624
22 x 25
13 wpustów
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Cergos 330, 335, Ergos 85
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458231010310

Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU
niezależnie załączane
spiekowe
wymiar tarcz zamachowych: zgodnie ze schematem
7700036701,
7700052931
40 x 45
16 wpustów
458328037310
Tarcza sprzęgła 280UKC
spiekowa, 4 okładziny
7700052919
22 x 25
13 wpustów

458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Ceres 316, 326, 336
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458228017710

Sprzęgło dwustopniowe 280/280TGU
niezależnie załączane
40 x 45
16 wpustów
458328048410

Tarcza 280UKF
organiczna, sztywna
22 x 25
13 wpustów

458500067900

Wysprzęglik
sprzęgło jezdne
7700653344,
7700515751
106 x 140 x 25
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgło wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
65 x 96 x 23
typu ciągnika: Temis 610
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458633302509
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458233003910 & 458333018310,
bez łożyska
458233003910

Sprzęgło dwustopniowe 310/330TGU6
spiekowe
niezależnie załączane
7700053837
45 x 50
18 wpustów
458333018310

Tarcza sprzęgła 327TDCA
spiekowa, 5 okładzin
z tłumikiem drgań
770053738,
7700060373
26,7 x 32,8
16 wpustów
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Temis 550X
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458631301909
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458231010010 & 458331008712,
bez łożyska
458231010010

Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU6
organiczne
niezależnie załączane
7700054918
45 x 50
18 wpustów
458331008712


Tarcza sprzęgła 310TDCA
spiekowa, 8 okładzin
z tłumikiem drgań
7700034477, 7700059711,
770066660
27 x 30
16 wpustów
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343, 7700515750
106 x 140 x 25
458500068500
Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344, 7700515751
65 x 96 x 23
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Temis 550X, 610X, 610Z, 630X, 630Z, 650X, 650Z, 103-52, 103-54, 106-54, 110-54, 120-54, 133-54, 145-54, 155-54
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458135021610

Sprzęgło jednostopniowe 350TBVP
płaski sprężyną talerzową języczek
7700019284
458335027710
Tarcza sprzęgła 350UKL
7700019283
50,4 x 54,6
26 wpustów
458500121010

Wysprzęglik
pojedynczy
wałka przekaźnika mocy
65 x 100 x 18
458410004300
Łożysko pilotowe
7700027456
25 x 52 x 15
Typ ciągnika: Dionis 110, 120, 130, 140, Fructus 110, 120, 130, 140, Pales 210, 230, 240, 50-12, 55-12, 55-14, 70-12, 70-14, 80-12, 80-14
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458628241309
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458228012810 & 458328033810,
bez łożyska
458228012810


Sprzęgło dwustopniowe 280/280TGU6
organiczne
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: 2 mm
6000103468,
600104389
34 x 40
12 wpustów
458328033810

Tarcza sprzęgła 280UKF
organiczna, stała
6000102851
18,7 x 22,2
13 wpustów
458328048510

Tarcza sprzęgła 280UKC
spiekowa, 3 segmenty
6000105768
19 x 22
13 wpustów
458500045900

Wysprzęglik
pojedynczy
sprzęgła jezdnego
6000100506
50 x 90 x 21,6
458500067300

Wysprzęglik
pojedynczy
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
6000127659
65 x 100 x 18
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
458628241319
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458228012811 & 458328033810,
bez łożyska
458228012811

Sprzęgło dwustopniowe 280/280TGU6
spiekowe
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: 2 mm
6000105184
34 x 40
12 wpustów
458328033810

Tarcza sprzęgła 280UKF
organiczna, stała
6000102851
18,7 x 22,2
13 wpustów
458328048510

Tarcza sprzęgła 280UKC
spiekowa, 3 segmenty
6000105768
19 x 22
13 wpustów
458500045900

Wysprzęglik
pojedynczy
sprzęgła jezdnego
600010506
50 x 90 x 21,6
458500067300
Wysprzęglik
pojedynczy
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
6000127659
65 x 100 x 18
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Ceres 355, Cergos 340, 345, 350, 355, Ergos 95, 105
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458633304809


Zestaw sprzęgła
składa się z: 458233004110 & 458331027410,
bez łożyska
60005705428
458233004110


Sprzęgło dwustopniowe 330/310TGU6
spiekowe
niezależnie załączane
7700052210,
7700060339
40 x 45
16 wpustów
458331027410

Tarcza sprzęgła 310UKF
organiczna, stała
7700060873
21,7 x 25
13 wpustów
458331026810

Tarcza sprzęgła 310USF
organiczna
z powłoka sprężyny
stała
7700062283
21,5 x 25
13 wpustów
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: Temis 650, 145-14, 145-54, 155-54
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458635139219

Zestaw sprzęgła
składa się z: 458235001610 & 458335019210,
bez łożyska
6005701091
458235001610


Sprzęgło dwustopniowe 330/350TGU6
spiekowe
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: płaski
7700018557,
7700032727
45 x 50
18 wpustów
458335019210


Tarcza sprzęgła 350TDCA
spiekowa, 8 okładzin
z tłumikiem drgań
7700041396,
7700058657
26,7 x 32,8
16 wpustów
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25

458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
770065344,
7700515751
65 x 96 x 23
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: 32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 44-70, 50S, 60S, 70S, 80S, 90S, 301, 351, 361, 421, 460, 461, 462, 466S, 480S, 490S, 521S, 556N, 656
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458625138309
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458225002411 & 458325007016,
bez łożyska
60005701077
458225002411

Sprzęgło dwustopniowe 250/225TGU6
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: 40 mm
6005007326
40 x 45
16 wpustów
458325007016

Tarcza sprzęgła 250TZFN
organiczna z tłumikiem drgań
6005007190,
7700634663
27 x 30
16 wpustów
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458500068500


Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: 91, 92, 94, 98, 498, 551S, 551-4, 556, 581-4, 601-4, 651, 652, 656
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458628138409

Zestaw sprzęgła
składa się z: 458228002714 & 458328007016,
bez łożyska
005701079
458228002714

Sprzęgło dwustopniowe 280/280TGU6
spiekowe
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: podwyższone o 2 mm
6005007187,
7700005571
40 x 45
16 wpustów
458328007016


Tarcza sprzęgła 280TZFN
organiczna
z tłumikiem drgań
6005007193,
7700573504,
7700677103
27 x 30
16 wpustów
458328007010

Tarcza sprzęgła 280TKCN
spiekowa, 6 okładzin
z tłumikiem drgań
specjalne życzenie
7700580202
27 x 30
16 wpustów
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25

458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: 96, 98, 496, 498, 681, 681-4, 751, 751-4, 752, 752-4, 781, 781-4, 782, 782-4, 851, 851-4, 891, 891.-4, 951-4, 981, 981-4
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458631139029
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458231005211 & 458331008716,
bez łożyska
6005701084
458231005211


Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU6
niezależnie załączane
pojedynczy Podkładka
6005007325,
7700573507,
7700677104
40 x 45
16 wpustów
458331008716


Tarcza sprzęgła 310TSFA
organiczna
z tłumikiem drgań
6005007198,
7700673249
26,7 x 30
16 wpustów
458331008712


Tarcza sprzęgła 310TDCA
spiekowa, 8 okładzin
z tłumikiem drgań
7700034477,
7700059711
27 x 30
16 wpustów
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14, 751, 751-4, 752, 752-4, 781, 781-4, 782, 782-4, 851, 851-4, 891, 891-4, 921, 921-4,
950MI, 951, 951-4, 954MI, 981-4, 95-12, 95-14

Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458631138919

Zestaw sprzęgła
składa się z: 458231005111 & 458331008716,
bez łożyska
6005701087
458631138929

Zestaw sprzęgła
składa się z: 458231005111 & 458331008712,
bez łożyska
6005704577
458231005111


Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU6
organiczne
niezależnie załączane
pojedynczy podkładka
7700034478,
7700038042,
7700573506,
7700666659
45 x 50
18 wpustów
458331008716


Tarcza sprzęgła 310TSFA
organiczna
z tłumikiem drgań
6005007198,
7700673249
26,7 x 30
16 wpustów
458331008712

Tarcza sprzęgła 310TDCA
spiekowa, 8 okładzin
z tłumikiem drgań
7700034477,
7700059711
27 x 30
16 wpustów
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
770065343,
7700515750
106 x 140 x 25

458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: 106-14, 106-54, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 951, 951-4, 981, 981-4, 1151-4, 1181-4
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458633139109

Zestaw sprzęgła
składa się z: 458233002610 & 458333005513,
bez łożyska
6005701089
458233002610

Sprzęgło dwustopniowe 330/330TGU6
organiczne
niezależnie załączane
jarzmo: 30 mm wymiar tarcz zamachowych: 0,5 mm
einzelne podkładka
7700017815,
7700022625,
7700025600
45 x 50
18 wpustów
458333005513


Tarcza sprzęgła 330TDCA
spiekowa, 6 okładzin
z tłumikiem drgań
7700041395,
7700061792
27 x 30
16 wpustów
458333005511
Tarcza sprzęgła 330TKFA
organiczna
z tłumikiem drgań
6005005225
27 x 30
16 wpustów
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25

458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12
Typ ciągnika: 700M, 704M, 720M, 724M, 750MI, 754MI, 800M, 804MI, 850MI, 845MI, Ceres 85, 58-32, 58-34, 68-12, 68-14, 75-12, 75-14, 75-32,
75-34, 77-12, 77-14, 80-12, 80-14, 80-32, 80-34, 85-12, 85-14, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34

Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458631301609

Zestaw sprzęgła
składa się z: 458231003312 & 458331010616,
bez łożyska
6005701085
458631301619

Zestaw sprzęgła
składa się z: 458231003313 & 458331010616,
bez łożyska
6005701086
458231003312


Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU6
organiczne
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: 3 mm
wbudowana podkładka
7700025602,
7700704201,
7700704261
40 x 45
16 wpustów
458231003313


Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU6
spiekowe
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: 3 mm
wbudowana podkładka
770002662,
7700014722,
7700025603
40 x 45
16 wpustów
458331010616

Tarcza sprzęgła 310UKF
organiczna, stała
7700022624
22 x 25
13 wpustów
458500067900


Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
7700653343,
7700515750
106 x 140 x 25

458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
7700653344,
7700515751
65 x 96 x 23
458410002000
Łożysko pilotowe
7700620323
17 x 40 x 12

 

FIRMA HANDLOWA STANISŁAW FREJUS
64-980 TRZCIANKA, SIEDLISKO 13 Tel.: 67-216-79-13 ; Kom. (+48) 505-818-281 ; e-mail: frejus@op.pl
PŁUGI, KULTYWATORY, WAŁY STRUNOWE JEDNO I DWURZĘDOWE, KULTYWATORY, KULTYWATORY SPRĘŻYNOWE, AGREGATY DO UPRAW PRZEDSIEWNYCH, AGREGATY ZE SPRZĘGIEM DO SIEWNIKA, AGREGATY PODORYWKOWE, AREATORY, POMPY DO GNOJOWICY, AUTOMATY PASZOWE, ŁUPARKI DO DREWNA, PASZOWOZY, ROZRZUTNIKI DO OBORNIKA, PŁUGI. KULTYWATORY