UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA - Steyr

<<<< Powrót do spisu marek ciągników <<<<

Typ ciągnika: 188,430,430 B, 430 N (silnik WD210. 40)

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiaiy

Nr zdj.

44502039

Sprzęgło jednostopniowe K225

209.16.0003, 209.16.0901, 123003420

1

44505009

Tarcza sprzęgła 225 Z

323005910, 1209160903

23 x 29 mm, 10 wpustów

2

44504034

Łożysko oporowe
łożyskowanie kulkowe

500008920

40,5/43 x 72 x 1 12 mm Czop: 014 mm, prosty

3

44504073

Sprężyna

500008920

Typ ciągnika: 190

Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary
Nr zdj.

44521000

Sprzęgło jednostopniowe K225

306.A16.0002, 306.A 16.0901, 123002720

 

1

44521001

Tarcia sprzęgła 228 TPD z tłumikiem drgań skrętnych

306.A16.0003, 306.A16.0707, 323010726

23 x 29 mm, 10 wpustów

2

44504034

Łożysko oporowe łożyskowanie kulkowe

500008920

40,5/43x72x 112 mm Czop: 014 mm, prosty

3

44599064

Łożysko pilotowe

28042740

44504073

Sprężyna

Typ ciągnika: 180,190, 288, 290, 540, 545, 548, 650, 658


Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44521023

Sprżęgło jednostopniowe

1406160901, 280000T

1

44521011

Taraa sprzęgła 280

12130160901

28 x 35 mm, 10 wpustów

2

44521012

Tarcza sprzęgła 280 z tłumikiem drgań skrętnych

354433A1

28 x 35 mm, 10 wpustów

3

44521016

Tarcza sprzęgła 280

280050, 1407160906

28 x 35 mm, 10 wpustów

4

44521013

Tarcza sprzęgła 280

130800160901

28 x 35 mm, 10 wpustów

5

44506064

Łożysko oporowe pojedyncze

60x 96,5x 27 mm

6

44521032

Łożysko oporowe
niesmarowany, bez przyłącza przewodu
smarowania

500021120

57x 75/ 100x 57 mm

7

44599070

Łożysko pilotowe

17x40x 12 mm

Typ ciągnika: 540,548,650, 658

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiaiy

Nr zdj.

44521028

Sprzęgło jednostopniowe

1407160902

1

4452101S

Tarcza sprzęgła 280

1407160906, 280050

28 x 35 mm, 10 wpustów

2

44521013

Tarcia sprzęgła 280

130800160901

28 x 35 mm, 10 wpustów

3

44521011

Tarcza sprzęgła 280

12130160901

28 x 35 mm, 10 wpustów

4

44521012

Tarcza sprzęgła 280 z tłumikiem drgań skrętnych

354433A1

28 x 35 mm, 10 wpustów

5

44508064

Łożysko oporowe pojedyncze

60 x96,5x 27 mm

6

44521032

Łożysko oporowe niesmarowany, bez przyłącza przeu smarowania

500021120

57 x75 / 100x 57 mm

7

44599070

Łożysko pilotowe

17x40x12 mm

Typ ciągnika: 650

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44521024

Sprzęgło dwustopniowe

225001721, 1406A160903, 225004520

23 x 29 mm, 10 wpustów 46 x 50 mm, 8 wpustów

1

44599009
Wysprzęglik
500021120
57 x 75/100 x 57

Typ ciągnika: 60, 295, 658, 760, 768

Nr artykułu

Opis

Nr porównaway

Wymiaty

Nr zdj.

44521025

Sprzęgło jednostopniowe GT 310 SGFO

140800160906, 131001710, 40800160003, 40800160002, 40800160001

46 x 50 mm, 8 wpustów

1

44521017

Tarcza sprzęgła 310 B

140800160905, 331002016, 4080160712, 40800160753

28 x 35 mm, 10 wpustów

2

44599009

Łoiysko oporowe

500021120

57x 75/ 100x 57 mm

3

Typ ciągnika: 586,591,680, 690,691,780,790, 890

Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary
Nr zdj.

44521029

Sprzęgło jednostopniowe G 31

131002120, 131001420,
1 6098160001, 6098160901

5028 x 35 mm, 10 wpustów

1

44521017

Tarcza sprzęgła 310 B

140800160905, 331002016, 40800160712, 40800160753

28 x 35 mm, 10 wpustów

2

44521030

Tarcza sprzęgła 310 z tłumikiem drgań skrętnych

331001726, 61000160902, 61000160005, 609F160001

28 x 35 mm, 10 wpustów

3

Typ ciągnika: 870,980,1090,1100,1200


Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44521026

Sprzęgło jednostopniowe G 350

1614160902, 135000720, 614160018, 614160002, 61400160002

1

44521018

Tarcza sprzęgła 350

1610T160903,, 1610T160703

41 x 45 mm, 22 wpusty

2

44505031
Tarcza sprzęgła 350
335007126, 3140570M1
44 x 48,
23 wpustów

44521045

Łożysko oporowe

190003318488

75 x 1 17,2 x 30 mm

3

 

>>>>>>>>powrót na górę strony >>>>

 

Typ ciągnika: 1400A, 1600A (silnik WD612.85), 980

Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary
Nr zdj.

44518004

Sprzęgło jednostopniowe G 350 N z tłumikiem drgań skrętnych

612.00.16.0004, 612.00.16.0901, 135005120

50 x 55 mm, 26 wpustów

1

44518005

Tarcza sprzęgła 350 WGSDC z tłumikiem drgań skrętnych, spiekana

612.00.16.0009, 335007620

28 x 35 mm, 10 wpustów

2

44521048

Łożysko oporowe

3151082001

78 x 132 x 67 mm

3

Typ ciągnika: 8045, 8060, 8070, 942, 948, 958


Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiaiy

Nr zdj.

44521033

Sprzęgło dwustopniowe DuT 280
jarzmo 83 mm
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych 2 mm podwyższony

132000020002,230002810

44 x 49 mm, 24 wpusty

1

44521034

Tarcza sprięgte 290 z tłumikiem drgań skrętnych

329000710, 1320000200041

25 x 28 mm, 15 wpustów

2

44521035

Tarcza sprzęgła 290 z okładziną MCC

25 x 28 mm, 15 wpustów

3

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 133700210065

65 x 96 x 23 mm

4

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 133700210066

106 x 140x 25 mm

5

44599056

Łożysko pilotowe

190003310075,410013310

17 x 40 x 12 mm

Typ ciągnika: 8045


Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44521033

Sprzęgło dwustopniowe DuT 280
jarzmo 83 mm niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych 2 mm podwyższony

230002810, 1320000200021, 132000020002

44 x 49 mm, 24 wpusty

1

44521019

Tarcza sprzęgła 280

130800160902,130800160004

25 x 28 mm, 15 wpustów

2

44504080

Łoiysko oporowe

500068500, 133700210065

65 x 96 x 23 mm

3

44504079

Łoiysko oporowe

500067900, 133700210066

106 x 140x 25 mm

4

44599056

Łoiysko pilotowe

190003310075, 410013310

17 x40 x 12 mm

Typ ciągnika: 8055 do nr poj. 10791, 11004-11106

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44521005

Sprzęgło dwustopniowe DuT 280 jarzmo 38 mm nisza leżnie załączane
wymiar tarcz za irachowych 2 mm podwyższony

31 1.00 1 6.0002, 31 1.00.16.0708, 311.00.16.0902, 228007221

45 x 50 mm, 24 wpusty

1

44521004

Tarcza sprzęgła 280 B

41 1.00.16.0007, 41 1.00.16.0092, 41 1.00.16.0821, 41 1.00.16.0921, 328010826

28 x 32 mm, 17 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 133700210065

65 x 96 x 23 mm

3

44521046

Łożysko oporowe wewnętrzne

311709

106 x 140x 21 mm

4

Typ ciągnika: 8055 od nr poj. 10792 do 11003, od 11107


Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44521027

Sprzęgło dwustopniowe OuT 295 jarzmo49 mm niezależnie załączane

wymiar tarcz zamachowych 2 mm podwyższony

230002211, 41 100160923

45 x 50 mm, 24 wpusty

1

44521004

Tarcza sprzęgła 280 B

411.00.16.0007, 41 1.00.16.0092,

411.00.16.0821, 41 1.00.16.0921, 328010810

28 x 32 mm, 17 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 133700210065

65 x 96 x 23 mm

3

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 133700210066

106 x 140x 25 mm

4

 

>>>>>>>>powrót na górę strony >>>>

 

Typ ciągnika: 8060, 8070

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44521005

Sprzęgło dwustopniowe DuT 280
jarzmo 38 mm
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych 2 mm po

311.00.16.0002, 311.00.16.0708,
311.00.16.0902, 228007221
dwyższony

45 x 50 mm, 24 wpusty

1

44521004

Tarcza sprzęgła 280 B

411.00.16.0007, 41 1.00.16.0092,
411.00.16.0821, 41 1.00.16.0921, 328010810

28 x 32 mm, 17 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 133700210065

65 x 96 x 23 mm

3

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 133700210066

106 x 140x 25 mm

4

Typ ciągnika: 8060, 8060A (silnik WD311.40,41), 8070,8070A (silnik WD411. 41,42,43,44)

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy
Wymiaiy

Nr zdj.

44521003

Sprzęgło dwustopniowe DuT 280
jarzmo 36,5 mm
niezależnie załączane
wymiar koła zamachowego 2 mm nadwymiar

411.00.16.0005,
411.00.16.0938, 228004621
45 x 50,
24 wpustów

1

44521004

Tarcza sprzęgła 280 B

411.00.16.0007, 411.00.16.0092,
411.00.16.0821, 41 1.00.16.0921, 328010810
28 x 32 mm, 17 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 133700210065
65 x 96 x 23 mm

3

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 133700210066
106 x 140 x 25 mm

4

Typ ciągnika: 8065 (silnik WD 411. 47), 8075 (silnik WD 411.47)

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44521027

Sprzęgło dwustopniowe DuT 295 jarzmo 49 mm niezależnie załączarie

230002211,41100160923

45 x 50 mm, 24 wpusty

1

44521004

Tarcza sprzęgła 280 B

411.00.16.0007, 41 1.00.16.0092,
411.00.16.0821, 41 1.00.16.0921, 328010810

28 x 32 mm, 17 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 133700210065

65 x 96 x 23 mm

3

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 133700210066

106 x 140x 25 mm

4

Typ ciągnika: 8075, 8073

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiaiy

Nr zdj.

44521036

Sprzęgło dwustopniowe DuT 295
jarzmo 50 mm niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych 2 mm podw.

230003020, 41100160095, 41100160039

45 x 50 mm, 24 wpusty

1

44521006

Tarcza sprzęgła 295 B

330002716

28 x 32 mm, 17 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 133700210065

65 x 96 x 23 mm

3

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 133700210066

106 x 140x 25 mm

4

Typ ciągnika: 8075A (silnik WD 41 1.45/46), 8085A (silnik 411. 45/46)

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44521027

Sprzęgło dwustopniowe DuT 295 jarzmo 49 mm
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych 2 mm podwyższony

230002211, 41100160923, 41100160040

45 X 50 mm, 24 wpusty

1

44521006

Tarcza sprzęgła 295 B

330002710, 330002716, 41100160028

28 x 32 mm, 17 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

133700210065,500068500

65 x 96 x 23 mm

3

44521046

Łożysko oporowe wewnętrzne

311709

106 x 140x 21 mm

4

Typ ciągnika: 8080,8080A, 8085,8090,8090A, 8095AP

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiaiy

Nr zdj.

44521007

Sprzęgło dwustopniowe DuT 310 jarzmo 39 mm niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych 2 mm podwyższony

140100160002, 2310026II

45 x 50 mm, 24 wpusty

1

44521008

Tarcza sprzęgła 310

28 x 32 mm, 17 wpustów

2

44521021

Tarcza sprzęgła 310 z tłumikiem drgań skrętnych

141100160920

28 x 32 mm, 17 wpustów

3

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 33700210065

65 x 96 x 23 mm

4

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 33700210066

106 x 140x 25 mm

5

44599056

Łożysko pilotowe

465004R91

17 x 40 x 12 mm

 

>>>>>>>>powrót na górę strony >>>>

 

Typ ciągnika:8100 (silnik WD 611.40,41) ,8110 (silnik WD 61 1.42,42), 8120 (silnik WD 61 1. 85,86), 8130 (silnik WD 61 1. 87,88)

Nr artykułu

Opis

Nr porównaway

Wymiary

Nr zdj.

44521026

Sprzęgło jednostopniowe 0 350

1614160902, 135000710

1

44521020

Taraa sprzęgła 350 z tłumikiem drgań skrętnych

161 100160904, 161 100160902, 335010726

41 x45 mm, 21 wpustów

2

44521037

Taraa sprzęgła 350

335005520, 61 100160001, 335005526

41 x 45 mm, 21 wpustów

3

44521032

Łożysko oporowe
niesmarcwany, bez przyłącza
przewodu smarowania

500021120

57 x75/ 100x 57 mm

4

Typ ciągnika: 8140A (silnik WD 612.40) 8150A Turbo (silnik WD 612. 87)

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518004

Sprzęgło jednostopniowe G 350 N z tłumikiem drgań skrętnych

612.00.16.0004, 612.00.16.0901, 135005120

1

44521002

Tarcza sprzęgła 350 WGS2 z tłumikiem drgań skrętnych

612.00.16.0007, 335007726

28 x 35 mm, 10 wpustów

2

44521048

Łożysko oporowe

3151082001

78 x 132 x 67 mm

3

Typ ciągnika: 8160A (silnik WD612.859), 8170ATurbo (silnik WD61 2. 89), 8180A (silnik WD612. 96) 964,970,968 M (do nr poj. 04939), 955, 975 (3 cyl. MWM)

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44518004

Sprzęgło jednostopniowe G 350 N z tłumikiem drgań skrętnych

612.00.16.0004, 612.00.16.0901, I35005120

1

44518005

Tarcza sprzęgła 350WGSDC z tłumikiem drgań skrętnych, spiekana

612.00.16.0009, 335007620

28 x 35 mm, 10 wpustów

2

44521048

Łożysko oporowe

3151082001

78 x 132 x 67 mm

3

Typ ciągnika: 942,948 (silnik WD 311) do rok prod. 97, 964, 970, 968 M (do nr seryj. 04939), 955, 975 (3 Zyl. MWM)

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiaiy

Nr zdj.

44521036

Sprzęgło dwustopniowe DuT 2 jarzmo 50 mm niezależnie załączane

95 230003020,4 H00160925

45 x 50 mm, 24 wpusty

1

44521038

Tarcza sprzęgła 295 z tłumikiem drgań skrętnych

330008820, 130100160002

28 x 32 mm, 17 wpustów

2

44521047

Tarcza sprzęgła 295 z okładziną MCC

28 x 32 mm, 17 wpustów

3

44504080

tożysko oporowe

500068500, 133700210065

65 x 96 x 23 mm

4

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 33700210066

106 x 140x 25 mm

5

44599056

Łożysko pilotowe

190003310075, 410013310

17 x40 x 12 mm

Typ ciągnika: 952 M, 963 M

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiaiy

Nr zdj.

44521033

Sprzęgło dwustopniowe DuT 280 jarzmo 83 mm niezależnie załączane wymiar tarcz zamachowych 2 mm podwyższony

132000020002,230002810

44 x 49 mm, 24 wpusty

1

44521039

Taraa sprzęgła 290 z tłumikiem drgań skrętnych, spiekana

132000020006,329001210

25 x 28 mm, 15 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 133700210065

65 x 96 x 23 mm

4

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 133700210066

106 x 140x 25 mm

5

44599056

Łożysko pilotowe

190003310075,410013310

17 x40 x 12 mm

Typ ciągnika:955, 964,975,968 M (od nr poj. DBD 0040001)

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiaiy

Nr zdj.

44521033

Sprzęgło dwustopniowe DuT 280
jarzmo 83 mm niezależnie załączane
wymiar ta tez zamachowych 2 mm podwyższony

132000020002, 230002810

44 x 49 mm, 24 wpusty

1

44521040

Tarcza sprzęgła 290 z tłumikiem drgań skrętnych, spiekana

132000020003, 329000610

28 x 32 mm, 17 wpustów

2

44521038

Tarcza sprzęgła 295 z tłumikiem drga ń skrętnych

330008820, 130100160002

28 x 32 mm, 17 wpustów

3

44521047

Tarcza sprzęgła 295 z okładziną MCC

28 x 32 mm, 17 wpustów

4

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 133700210065

65 x 96 x 23 mm

5

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 133700210066

106 x 140x 25 mm

6

44599056

Łożysko pilotowe

190003310075, 410013310

17x40x12 mm

 

>>>>>>>>powrót na górę strony >>>>

 

Typ ciągnika: 9078,9083,9086,9094 (od nr poj. DED 0055001 z silnikiem Valmet)


Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiaiy

Nr zdj.

44521041

Sprzęgło dwustopniowe DuT 310/330
jarzmo 82 mm niezależnie załączane

233003410, 140100160004

45 x 50 mm, 24 wpusty

1

44521042

Tarcza sprzęgła 327 z tłumikiem drgań skrętnych, spiekana

140100160012, 33301701 1

28 x 32 mm, 17 wpustów

2

44504080

Łożysko oporowe

500068500, 133700210065

65 x 96 x 23 mm

3

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 133700210066

106 x 140x 25 mm

4

44599056

Łożysko pilotowe

190003310075, 410013310

17 x40 x 12 mm

Typ ciągnika: 9078,9083,9086,9094 (do nr poj. 04517 z silnikiem MWM)

Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary
Nr zdj

44521007

Sprzęgło dwustopniowe OuT 310 jarzmo 39 mm niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych 2 mm podwyższony

231002611, 140100160002

45 x 50 mm, 24 wpusty

 

1

44521021

Tarcza sprzęgła 310 z tłumikiem drgań skrętnych

331026320,41 100160085

28 x 32 mm, 17 wpustów

2

44521049

Tarcza sprzęgła 330 z tłumikiem drgań skrętnych

333019210

28 x 32 mm, 17 wpustów

3

44502072

Tarcza sprzęgła 330 zoktedziną MCC

28 x 32 mm, 17 wpustów

4

44504080

Łożysko oporowe

500068500,133700210065

65 x 96 x 23 mm

5

44504079

Łożysko oporowe

500067900, 133700210066

106 x 140x 25 mm

6

44599056

Łożysko pilotowe

190003310075, 410013310

17 x 40 x 12 mm

Typ ciągnika: 9155, 9170, 9190

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

44521043

Sprzęgło dwustopniowe 310/310 jarzmo 82,4 mm

231008410, 49700160901

46,5 x 51 mm, 23 wpusty

1

44521044

Tarcza sprzęgła 310 spiekana

331021210, 49700160712

46,5 x 51 mm, 23 wpusty

2

Typ ciągnika: 8055, 8065, 8075, 8085, M 955, 964, 968, 970,975

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Wymiary

Nr zdj.

4591888050302

Sprzęgło dwustopniowe DuT 295 jarzmo 49 mm niezależnie załączane

23000221 1, 41100160923

45x 50 mm, 24 wpusty

1

4591888050101

Sprzęgło dwustopniowe DuT 295 jarzmo 50 mm niezależnie załączane

230003020, 41 100160095, 41100160039

45 X 50 mm, 24 wpusty

2

4591878634033

Tarcza sprzęgła 295 z tłumikiem drgań skrętnych

330008820, 130100160002

28x 32 mm, 17 wpustów

3

4591864410101

Tarcza sprzęgła 295 B

330002716

28x 32 mm, 17 wpustów

4

4591864366102

Tarcza sprzęgła 280 B

328010810

28x 32 mm, 17 wpustów

5

4591863837002

Łożysko oporowe

133700210065, 500068500

65x 96x 23 mm

4591863855000

Łożysko oporowe

311709

106x 140x 25 mm

 

Typ ciągnika: 8160A (silnik WD612.859, 8170A Turbo (silnik WD612.89), 8180A (silnik WD612.96)
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
44518004

Sprzęgło jednostopniowe G 350 N
z tłumikiem drgań skrętnych
612.00.16.0004,
612.00.16.0901, 135005120
50 x 55,
26 wpustów
44518005
Tarcza sprzęgła 350 WGSDC
z tłumikiem drgań skrętnych, spiekowa
612.00.16.0009, 335007620
28 x 35,
10 wpustów
44521048
Wysprzęglik
500326700, 3151082001, 500326766
78 x 132 x 67
Typ ciągnika: Kompakt 360, 485, 495, 4085
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
44507033

Sprzęgło dwustopniowe 280/280KGS6
niezależnie załączane
centrowanie - krawędź zew. 327 mm
47134898, 228013511,
228013610, 5196809
35 x 40,
14 wpustów
44507034
Tarcza sprzęgła 280
spiekowa
47134882, 328033210,
5176450
22 x 25,
10 wpustów
44517000

Wysprzęglik
sprzęgło jezdne
5197980, 5119875,
5122028
50 x 80/89 x 22
44507002
Wysprzęglik
500037800,5112084,
50004000
75 x 115 x 20
Typ ciągnika: Kompakt 4065, 4075, 360, 370, 375
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
44517023

Sprzęgło dwustopniowe
niezależnie załączane
centrowanie - krawędź zew. 327 mm
5196811, 47134895,
228018410
35 x 40,
14 wpustów
44507034

Tarcza sprzęgła 280
spiekowa
47134882, 328033210,
5176450
22 x 25,
10 wpustów
44517000
Wysprzęglik
sprzęgło jezdne
5197980, 5119875,
5122028
50 x 80/89 x 22
44507002
Wysprzęglik
5112084, 500037800,
50004000
75 x 115 x 20
Typ ciągnika: Kompakt 4065, 4075, 4085, 360, 370, 375
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
44517020
Sprzęgło jednostopniowe
5196770, 128030210
35 x 40,
14 wpustów
44507034

Tarcza sprzęgła 280
spiekowa
47134882, 328033210,
5176450
22 x 25,
10 wpustów
44507002
Wysprzęglik
5112084, 500037800,
50004000
75 x 115 x 20
Typ ciągnika: 60, 295, 658, 760, 768
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458131001711

Sprzęgło jednostopniowe 310DBFR
okrągłe sprężyną talerzową języczek
408.00.16.0001, 408.00.16.0002,
408.00.16.0003, 408.00.16.0007,
408.00.16.0754, 408.00.16.0903,
408.00.16.0906, 408.00.16.0001,
408.00.16.0002, 408.00.16.0003,
408.00.16.0007, 408.00.16.0754,
408.00.16.0903, 408.00.16.0906
46 x 50
8 wpustów

458331002016

Tarcza sprzęgła 310UKF
organiczna, stała
408.00.16.0753, 408.00.16.0905,
408.00.16.0712
28 x 35
10 wpustów
458500067520

Wysprzęglik
z tulejek, bez otwór smarowy
57 x 100 x 56
64,5 x 100 x 25
458500026620

Wysprzęglik
z tulejek, z otwór smarowy
228.021.0081, 288.21.0081,
3630898151, 99000210032,
99000210050
57 x 100 x 56
57 x 75 x 100
Typ ciągnika: 188, 190, 430
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458123002720

Sprzęgło jednostopniowe 225SBVM
wymiar tarcz zamachowych: 33 mm
306.A.16.0002, 306.A.16.0901
458323005910


Tarcza sprzęgła 225UZF
organiczna, stała
209.16.0004, 209.16.0724,
209.16.0903
23 x 29
10 wpustów
458323010726


Tarcza sprzęgła 225TDFA
organiczna
z tłumikiem drgań
306:A.16.0003, 306.A.16.0707,
306.A.16.0903
23 x 29
10 wpustów
Typ ciągnika: 586, 591, 680, 690, 780, 790, 890
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458131002120

Sprzęgło jednostopniowe 310SGVO
wymiar tarcz zamachowych: 36 mm
609.B.16.0001, 609.B.16.0901
458331002016

Tarcza sprzęgła 310UKF
organiczna, stała
408.00.16.0753, 408.00.16.0905,
408.00.16.0712
28 x 35
10 wpustów
Typ ciągnika: 870, 980, 1090, 1100, 1200
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458135000710

Sprzęgło jednostopniowe 350SGVM
wymiar tarcz zamachowych: 38 mm
614.16.0002, 614.16.0018,
614.16.0902
458335001226

Tarcza sprzęgła 350
organiczna, stała
610.T.16.0004, 610.T.16.0703,
610.T.16.0903
41 x 45
22 wpustów
Typ ciągnika: 8100, 8110, 8120, 8130
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458135000710

Sprzęgło jednostopniowe 350SGVM
wymiar tarcz zamachowych: 38 mm
614.16.0002, 614.16.0018,
614.16.0902
458335005526

Tarcza sprzęgła 350UZF
organiczna, stała
611.00.16.0001
41 x 45
21 wpustów
458335010726


Tarcza sprzęgła 350TSFA
organiczna
z tłumikiem drgań
611.00.16.0008, 611.00.16.0904,
611.00.16.0014
41 x 45
21 wpustów
458335019720


Tarcza sprzęgła 350TSFA
organiczna
z tłumikiem drgań
611.00.16.0905,
611.00.16.0013
44 x 48
22 wpustów
458500021120
Wysprzęglik
990.00.21.0032
57 x 100 x 57
Typ ciągnika: 942, 955, 964, 970, 975, 8070, M 948, 958, 968, 975
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458630246109
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458230002810 & 458329000610,
bez łożyska
458230002810

Sprzęgło dwustopniowe 280/300TGU6
jarzmo: 83 mm
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych:
podwyższone o 2 mm
132000020002,
1320000200021,
1320.00.02.0002,
1320.00.02.00021,
45 x 50
24 wpustów
458329000610


Tarcza sprzęgła 290TDCA
spiekowa, 5 okładzin
z tłumikiem drgań
132000020003,
132000200031,
1320.00.02.0003,
1320.00.02.00031
28 x 32
17 wpustów
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
133700210065
65 x 96 x 23
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
133700210066
106 x 140 x 25
Typ ciągnika: M 948, 958, 942, 8045, 8060, 8070
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458630246209
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458230002810 & 458329000710,
bez łożyska
458230002810


Sprzęgło dwustopniowe 280/300TGU6
jarzmo: 83 mm
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: podwyższone o 2 mm
132000020002,
1320000200021,
1320.00.02.0002,
1320.00.02.00021
45 x 50
24 wpustów

458329000710

Tarcza sprzęgła 290TZFA
organiczna
1320000200041,
1320.00.02.00041
25 x 28
15 wpustów
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
133700210065
65 x 96 x 23
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
133700210066
106 x 140 x 25
Typ ciągnika: 952, 963, M 952, 963
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458630302209
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458230002810 & 458329001210,
bez łożyska
458230002810

Sprzęgło dwustopniowe 280/300TGU6
jarzmo: 83 mm
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: podwyższone o 2 mm
132000020006,
1320.00.02.0006
45 x 50
24 wpustów
458329001210

Tarcza sprzęgła 290TDCA
spiekowa, 5 okładzin
z tłumikiem drgań
132000020002,
1320000200021,
1320.00.02.0002,
1320.00.02.00021
25 x 28
15 wpustów
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
133700210065
65 x 96 x 23
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
133700210066
106 x 140 x 25
Typ ciągnika: 8055, 8060, 8070, (ciągnik wąskośladowy)
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458628138509
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458228007210 & 458328010810,
bez łożyska
458228007210


Sprzęgło dwustopniowe 280/280TGU6
jarzmo: 80 mm
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: 2 mm
31100160002,
31100160708,
31100160902
45 x 50
24 wpustów

458328010810

Tarcza sprzęgła 280USF
organiczna, stała
141.10.01.60921,
411.00.16.0007
28 x 32
17 wpustów
458500068500
Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
133700210065
65 x 96 x 23
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
133700210066
106 x 140 x 25
Typ ciągnika: 8055, 8065, 8075, 8085
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458630136009
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458230002211 & 458328010810,
bez łożyska
458630138709
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458230002211 & 458330002716,
bez łożyska
458230002211


Sprzęgło dwustopniowe 280/280TGU6
jarzmo: 49 mm
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: 2 mm
411.00.16.0024,
411.00.16.0030,
411.00.16.0040,
411.00.16.0091,
411.00.16.0923
45 x 50
24 wpustów

458328010810

Tarcza sprzęgła 280USF
organiczna, stała
141.10.01.60921,
411.00.16.0007,
28 x 32
17 wpustów
458330002716

Tarcza sprzęgła 295USF
organiczna, stała
411.00.16.0028,
411.00.16.0094
28 x 32
17 wpustów
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
133700210065
65 x 96 x 23
458500067900
Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
133700210066
106 x 140 x 25
Typ ciągnika: 8060, 8070
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458628138609
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458228004610 & 458328010810,
bez łożyska
458228004610


Sprzęgło dwustopniowe 280/280TGU6
jarzmo: 36,5 mm
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych: 2 mm
141100160871,
141100160938
45 x 50
24 wpustów
458328010810

Tarcza sprzęgła 280USF
organiczna, stała
141.10.01.60921,
411.00.16.0007
28 x 32
17 wpustów
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
133700210065
65 x 96 x 23
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
133700210066
106 x 140 x 25
Typ ciągnika: 8080, 8085, 8090, 8095, 9078, 9083, 9086, 9094
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458631138809
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458231002611 & 458331009016,
bez łożyska
458231002611

Sprzęgło dwustopniowe 310/310TGU6
jarzmo: 83 mm
niezależnie załączane
wymiar tarcz zamachowych:
podwyższone o 2 mm
40100160901
411.0.01.6033,
411.0016.033,
41100160004
45 x 50
24 wpustów

458331009016

Tarcza sprzęgła 310USF
organiczna, stała
411.00.16.0105,
41100160706
28 x 32
17 wpustów
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
133700210065
65 x 96 x 23
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
133700210066
106 x 140 x 25
458410004500
Łożysko pilotowe
20 x 52 x 15
Typ ciągnika: 9078, 9080, 9083, 9086, 9094
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458633300809

Zestaw sprzęgła
składa się z: 458233003410 & 458333017011,
bez łożyska
B512712
458233003410

Sprzęgło dwustopniowe 310/330TGU6
jarzmo: 82 mm
niezależnie załączane
wewnątrz zagłębienie: 355 mm
1401.00.16.0004,
1401.00.16.00041,
1401.00.16.0014,
354311A1
45 x 50
24 wpustów
458333017011

Tarcza sprzęgła 327TDCA
spiekowa, 5 okładzin
z tłumikiem drgań
28 x 32
17 wpustów
458500067900

Wysprzęglik
sprzęgła wałka przekaźnika mocy
133700210066
106 x 140 x 25
458500068500

Wysprzęglik
sprzęgła jezdnego
133700210065
65 x 96 x 23
458410004500
Łożysko pilotowe
20 x 52 x 15
Typ ciągnika: 9155, 9170, 9190
Nr artykułu
Opis
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458631087809

Zestaw sprzęgła
składa się z: 458231008410 & 458331021210, bez łożyska,
wspólnym wałek przekładni
Dostępny tylko w zestawie!
46,5 x 51
23 wpustów
Typ ciągnika: 360, 370, 375, 485, 495, 4065, 4075, 4085, Kompakt
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458628318109
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458128030210 & 458328033210,
bez łożyska
458128030210

Sprzęgło jednostopniowe 280LGSF
47134873, 47134884,
87732490
35 x 40
14 wpustów
458328033210
Tarcza sprzęgła 280UKC
spiekowa, 4 okładziny
47134874
22 x 25
10 wpustów
458328033211

Tarcza sprzęgła 280UKC
spiekowa, 3 okładziny
47134882
22 x 25
10 wpustów
458500040000

Wysprzęglik
pojedynczy
75 x 115 x 20
458410002500
Łożysko pilotowe
17 x 47 x 20
Typ ciągnika: 360, 370, 375, 485, 495, 4065, 4075, 4085, Kompakt
Nr artykułu
Opis
Nr porównawczy
Wymiary (mm)
Zdjęcie
458628308609
Zestaw sprzęgła
składa się z: 458228018410 & 458328033210,
bez łożyska
458228018410

Sprzęgło dwustopniowe 280/280KGS6
6 okładzin
niezależnie załączane
centrowanie krawędź zew. 327 mm
47134895
35 x 40
14 wpustów
458328033210
Tarcza sprzęgła 280UKC
spiekowa, 4 okładziny
47134874
22 x 25
10 wpustów
458500045900

Wysprzęglik
pojedynczy
sprzęgła jezdnego
47135670
50 x 90 x 21,6
458500040000

Wysprzęglik
pojedynczy
wałka przekaźnika mocy
75 x 115 x 20
458410002500
Łożysko pilotowe
17 x 47 x 20

 

FIRMA HANDLOWA STANISŁAW FREJUS
64-980 TRZCIANKA, SIEDLISKO 13 Tel.: 67-216-79-13 ; Kom. (+48) 505-818-281 ; e-mail: frejus@op.pl
PŁUGI, KULTYWATORY, WAŁY STRUNOWE JEDNO I DWURZĘDOWE, KULTYWATORY, KULTYWATORY SPRĘŻYNOWE, AGREGATY DO UPRAW PRZEDSIEWNYCH, AGREGATY ZE SPRZĘGIEM DO SIEWNIKA, AGREGATY PODORYWKOWE, AREATORY, POMPY DO GNOJOWICY, AUTOMATY PASZOWE, ŁUPARKI DO DREWNA, PASZOWOZY, ROZRZUTNIKI DO OBORNIKA, PŁUGI. KULTYWATORY